TOEZICHT EN HONDEN

Toezichthouders hebben tijdens hun werk vaak te maken met situaties, waarin ze mensen om verschillende redenen moeten aanspreken. Bijvoorbeeld een situatie waarin iemand zijn hond uitlaat. De hond poept op een plek waar het niet mag of de eigenaar van de hond ruimt de hondenpoep niet op. De toezichthouder zal de eigenaar van de hond moeten aanspreken en wellicht een bekeuring moeten geven. Binnen de cursus Toezicht en honden wordt de cursist bewust gemaakt van de aanwezige risico's en ervaart deze ook tijdens de training. De training bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Grensverleggende activiteiten met professioneel getrainde honden
  • PRS (primair reactie systeem), gericht op situaties met honden
  • Rollenspellen met acteurs en honden in bekeuringssituaties

 

Toelichting:

PRS: Hierin leren wij mensen hoe zij geweld kunnen voorkomen. Dat doen wij door ze bewust te maken van hun houding, gedrag en hun reactie op bepaalde emoties. Maar ze leren ook de persoon tegenover hun in te schatten. Het is een zeer praktische training, gericht op situaties met honden. Hoe spreek je iemand aan die een hond bij zich heeft. Waar kijk je naar voor je iemand aanspreekt.  Je maakt een inschatting van de persoon, de hond en de risico's. Wat kun je doen wanneer een situatie toch escaleert. Dit zijn zaken die terugkomen in het onderdeel PRS.

Grensverleggende activiteiten: Onze docent, een professionele hondentrainer en voormalig hondenbegeleider bij de Politie, laat de deelnemers ervaren hoe het is om door een hond gebeten te worden. Hij laat ze zien wat een hond doet en wat een hond kan als hij agressief wordt. Hiervoor gebruiken wij professioneel getrainde honden van onze docent. Door de kennis en ervaring die cursisten binnen de grensverleggende activiteiten opdoen, kunnen de cursisten in de praktijk vaak beter handelen en de situatie beter inschatten. De docent geeft de cursisten tips en tools mee, die zij in de praktijk kunnen gebruiken.

Rollenspellen: In de rollenspellen worden meerdere bekeuringssituaties met honden nagebootst, die toezichthouders ongetwijfeld in de praktijk zullen tegenkomen of al tegengekomen zijn. Zo worden ze voorbereid op de praktijk of als ze al een en ander meegemaakt hebben, bewust van hun eerdere handelen. Binnen de rollenspellen komen de andere twee onderdelen weer terug. Voor dit onderdeel hebben wij acteurs en honden beschikbaar.