PLANNING & BRIEFING

 

De cursus planning & Briefing is een managemanttraining. Het doel van de opleiding is om de cursist te leren hoe zij incidenten, doelmatig en in samenhang, op kunnen lossen. Voor leidinggevenden en co÷rdinatoren is het belangrijk om door gerichte communicatie draagvlak te creŰren (informeren, delegeren, aansturen en evalueren) en een duidelijke structuur te hanteren. Aan de hand van communicatie, proportionaliteit- en subsidiariteitbeginselen wordt het accent gelegd op de opdracht, de toestand, uitvoering, opdracht eenheden en op co÷rdinerende bepalingen.

 

De volledige opleiding bestaat uit:

 

Basis:

2 hele dagen;         theorie Planning & Briefing - Effectief leiding geven

2 x ½ dag;              praktijkgericht Planning & Briefing                         

 

Terugkomdag:

1 hele dag;                   theorie en praktijkgerichte oefeningen