Inschrijfformulier

Regeling toetsing geweldbeheersing buitengewoon opsporingsambtenaar RTGB

Achternaam
Voornaam
Geboortedatum
E-mailadres
-------
Adres
Postcode Woonplaats  
-------
Boa-nummer
Categorie
-------
Gegevens Werkgever
-------
Naam bedrijf / instelling
Adres
Postcode Vestigingsplaats  
-------
Graag separaat versturen per e-mail aan contact@degardist.nl
-------
- kopie Boa-akte deelnemer
- kopie Boa legitimatiebewijs
-------

Korte omschrijving werkzaam-
heden van de deelnemer in
relatie tot de opleiding RTGB.