PRS: HET PRIMAIRE REACTIE SYSTEEM

De Gardist leert mensen hoe geweld kan worden voorkómen. Dat staat bij ons altijd voorop. Wél blijft de kans aanwezig dat een situatie toch uit de hand loopt. Wat doe je in zo'n situatie?! Wij leren onze cursisten hoe zij zichzelf met heel eenvoudige handelingen uit een gewelddadige situatie kunnen redden. Dit doen wij vanuit het Primaire Reactie Systeem,  het PRS. Bij de Gardist staat dit systeem centraal. De kracht van het PRS is, dat cursisten zich bewust worden van hun alleerste natuurlijke reacties. Wij leren onze cursisten hoe zij deze kunnen gebruiken om zichzelf veilig uit een geëscaleerde situatie te redden. Maar ze leren ook signalen van de andere partij herkennen en erkennen. Want iedereen bezit het primair reactiesysteem. Iedereen kan zich ermee verdedigen en versterken. Wij leren uw medewerker hoe.