GEWELD VOORKOMEN

Dat staat bij ons voorop. Wij trainen dit met communicatieve vaardigheden.  Zowel verbaal als non-verbaal. Wij maken cursisten bewust van hun eigen gedrag op een situatie.

Sta er maar eens bij stil:

• Wat is je houding?
• Wat is je uitstraling?
• Hoe is je intonatie?
• Hoe is je woordkeuze?

Door te werken met het PRS leren mensen ook de andere partij en zijn bedoelingen beter in te schatten.

Wanneer medewerkers zich bewust zijn van hun eigen communicatieve vaardigheden, kunnen zij de situatie vaak beter sturen. En door het leren herkennen en erkennen van signalen van de andere partij, kan geweld worden voorkˇmen.